Aanmelding, intake en behandelplan

Aanmelden

Oriënterend gesprek

U kunt zich aanmelden via het contactformulier voor start Intake/behande,ing of een vrijblijvend oriënterend gesprek. Met als doel: kennismaking en om samen te bekijken of uw klachten passend zijn bij de mogelijkheden binnen deze praktijk. Er wordt een redelijke mate van zelfstandigheid en stabiliteit van u verwacht.

Intake

Na het oriënterend gesprek is er een intake waarop we verder doorpraten. Voorafgaand aan de intake heb ik een geldig verwijsbrief van uw huisarts voor de behandeling nodig en een wettig identiteitsbewijs waarop uw BSN staat.

Uw gegevens worden ingevoerd in een computerprogramma. Ik werk met een geheeld beveiligd EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) van Praktijkdata/Telesoft. Daarnaast werk ik met een beveiligd emailverkeer (Clientenlogin).

Behandelplan

De behandeling kan starten als er een diagnose DSM-5 na de intake is gesteld. Er wordt een behandelplan opgesteld met daarin de indicatiestelling en de behandeldoelen. De behandeling start met een vragenlijst SQ die we samen bespreken. Bij afronding van de behandeling vult u nogmaals dezelfde vragenlijst in waarbij we de geobjectiveerde resultaten (verschil) kunnen terugzien.