Aanmelding, intake en behandelplan

Aanmelden

Oriënterend gesprek

U kunt zich aanmelden via het contactformulier voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. Met als doel: kennismaking en om samen te bekijken of uw klachten passend zijn bij de mogelijkheden binnen deze praktijk. Er wordt een redelijke mate van zelfstandigheid en stabiliteit van u verwacht waarbij de klachten passen binnen de kaders van de BasisGGZ.

Intake

Na het oriënterend gesprek is er een intake waarop we verder doorpraten. Voorafgaand aan de intake heb ik een geldig verwijsbrief van uw huisarts voor de BasisGGZ nodig en een wettig identiteitsbewijs waarop uw BSN staat.

Uw gegevens worden ingevoerd in een computerprogramma. Ik werk met een geheeld beveiligd EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) van Praktijkdata/Telesoft. Daarnaast werk ik met een beveiligd emailverkeer (Clientenlogin).

Behandelplan

De behandeling kan starten als er een diagnose DSM-5 na de intake is gesteld. Er wordt een behandelplan opgesteld met daarin de indicatiestelling (vorm van behandeling en welke module BasisGGZ) en de behandeldoelen. De behandeling start met een klachtenvragenlijst OQ-45 die we samen bespreken. Bij afronding van de behandeling vult u nogmaals dezelfde vragenlijst in waarbij we de geobjectiveerde resultaten (verschil) kunnen terugzien.

2015 Sollertia; praktijk voor psychologie en supervisie                                                                 Sonja Wensink -de Boer       BIG:49912414125                                                                                                                          de Gaikhorst 2

AGB - zorgverlener: 94-010219                                                                                                     7231 NB  Warnsveld

AGB-praktijk: 94-062376

KvK:64603865                                                                                                                                tel: 06- 41361149

NL64rabo0307587746                                                                                                                    email: praktijksollertia@gmail.com