top of page

Cognitieve gedragstherapie

Wat is cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie (CGt) is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. In cognitieve gedragstherapie wordt het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden, besproken en behandeld. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat CGt effectief is bij veel psychische problemen.

 

 

 

 

 

Te denken valt aan piekeren, slaapproblemen, schoolfobie, somberheid, paniekstoornis, toenemende (specifieke) angst, of jezelf 'kwijt zijn', last van agressieve uitbarstingen, opgejaagdheid en het voelen van een voortdurend ongenoegen, last van achterdocht, overal iets achter zoeken, niemand (en ook zichzelf niet) vertrouwen. Soms is je lichaam door somatische klachten erg uit balans geraakt en moet je weer opnieuw vertrouwen.

 

 

Cognitieve gedragstherapie bij stemmen en achterdocht

 

Wanneer de spanning te hoog oploopt kunnen sommige kinderen, jongeren en volwassenen last krijgen van het horen van stemmen of achterdocht. Dit kan dusdanige vormen aannemen dat het dagelijkse leven ontwricht wordt. CGT (cognitieve gedragstherapie) is een effectieve behandeling voor deze klachten. De individuele behandeling bestaat uit 14 sessies en is bedoeld voor de patienten met voldoende steun en stabiliteit. Er wordt gewerkt met een werkboek Gedachten Uitpluizen.

Ik heb veel ervaring opgedaan met deze vorm van behandeling bij deze klachten. In 2010 heb ik een tijdens het najaarscongres VGCT een posterpresentatie gegeven over de effectiviteit van CGT bij het horen van stemmen en achterdocht. Uit dit onderzoek bleek dat na behandeling de lijdensdruk verminderd werd, patienten hun kwaliteit van leven werd verhoogd en dat ze zich beter in staat voelde in sociale situaties.

Meer lezen over de presentatie CGT bij stemmen en achterdocht, klik hier:

bottom of page