top of page

klachten-formulier

 

Klachtenregeling Sollertia

Sollertia staat voor professionele toegankelijke psychologische zorg. Ervaart u toch een ongenoegen over de behandeling of bent u ontevreden over de manier waarop de behandelaar met u omgaat? Dan is het belangrijk om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patienten, en voor de kwaliteit van zorg.

 

In gesprek gaan

Hoe moeilijk het ook kan zijn, het is de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw behandelaar. Mocht dit voor u een te grote stap zijn dan kunt u, via de website www.sollertia.nl, uw ongenoegen via Klachtenformulier aangeven. De behandelaar zal dan met u contact opnemen om in een volgend gesprek dit samen bespreekbaar te maken. Ook is het mogelijk om iemand mee te nemen als vertrouwenspersoon, bijv een familie of kennis.

 

Waar kunt u terecht met uw klacht?

Levert het gesprek over uw ongenoegen onvoldoende op en u wilt een officiele klacht indienen, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten via de website www.lvvp.info

Samen met de LVVP zal er gekeken worden naar een bemiddelingsgesprek. Het hangt af van wat u wil bereiken met uw klacht. Het kan zijn dat u herhaling wilt voorkomen en de kwaliteit van zorg wil verbeteren. Als u van mening bent dat de behandelaar een berisping moet krijgen en in het uiterste geval haar vak niet langer meer mag uitoefenen dan kunt uw klacht beter indienen bij Regionaal Tuchtcollege van de overheid.

 

Hoe werkt het indienen van een klacht?

Een klacht moet altijd schriftelijk ingediend worden door u als patient of door de ouders (als het gaat om een kind). De klacht moet u namelijk ondertekenen. Iemand kan ook namens u een klacht indienen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Omschrijf uw klacht altijd zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres evenals de naam van de behandelaar en het adres van Sollertia. Stuur uw brief naar de instantie die aansluit bij wat u wilt bereiken met uw klacht.

Bericht ontvangen!

bottom of page