top of page

Vertrouwenspersoon (seksuele) intimidatie

 

Geïntimideerd worden.

Als je je klem voelt zitten in een contact met een voor jou belangrijk persoon, kan dat soms betekenen dat je geïntimideerd wordt. Dit is een ontzettend nare situatie, waarvan het moeilijk is om er zelfstandig nog uit te komen. Vaak omdat sprake is van een afhankelijkheidssituatie of (hiërarchische) machtsverhouding. Meestal ontwikkelt dit proces zich langzaam. Soms kan het gaan om pesten, of bijv. om het actief buitensluiten of om seksueel beladen contact. Het kan ook om situaties op social media gaan. Ik ben meerdere jaren op afroep-basis vertrouwenspersoon geweest voor topsporters bij het NOC*NSF Papendal.

 

bottom of page