Vertrouwenspersoon (seksuele) intimidatie

 

Geïntimideerd worden.

Als je je klem voelt zitten in een contact met een voor jou belangrijk persoon, kan dat soms betekenen dat je geïntimideerd wordt. Dit is een ontzettend nare situatie, waarvan het moeilijk is om er zelfstandig nog uit te komen. Vaak omdat sprake is van een afhankelijkheidssituatie of (hiërarchische) machtsverhouding. Meestal ontwikkelt dit proces zich langzaam. Soms kan het gaan om pesten, of bijv. om het actief buitensluiten of om seksueel beladen contact. Het kan ook om situaties op social media gaan. Ik ben meerdere jaren op afroep-basis vertrouwenspersoon geweest voor topsporters bij het NOC*NSF Papendal.

 

2015 Sollertia; praktijk voor psychologie en supervisie                                                                 Sonja Wensink -de Boer       BIG:49912414125                                                                                                                          de Gaikhorst 2

AGB - zorgverlener: 94-010219                                                                                                     7231 NB  Warnsveld

AGB-praktijk: 94-062376

KvK:64603865                                                                                                                                tel: 06- 41361149

NL64rabo0307587746                                                                                                                    email: praktijksollertia@gmail.com