Contracten 2020

Sollertia heeft in 2020 met de volgende zorgverzekeraars:

- ONVZ Zorgverzekeraar

- VvAA zorgverzekering

- PNO-zorg

- de Amersfoortse Verzekeringen

- Ditzo Zorgverzekering

- Salland verzekeringen

- Hollandzorg

- Salland Zorg Direct

- Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar

- ASR

- Aevitae

- Zilveren Kruis

- Achmea

- Interpolis

- Agis

- FBT

- OZF

- DSW,

- Stad Holland,

- InTwente Zorgverzekeraar

- Menzis

- Anderzorg

- CZ/ OHRA/Nationale Nederlanden

- Caresq

- VGZ/Unive/IZZ/IZA

- De Friesland

- VGZ/IZA/Univé

- ZEKUR

De behandeling wordt vanuit de basisverzekering vergoed. Voor vragen over de hoogte van het te declareren bedrag verwijs ik u door naar uw eigen zorgverzekeraar. Er zijn per persoon verschillen tussen de verschillende zorgverzekeraars, eigen risico, eigen bijdrage etc.

Eigen risico 2020 eigen bijdrage
Wat is het verschil tussen eigen risi
co en eigen bijdrage? Het eigen risico en de eigen bijdrage zijn niet hetzelfde. De eigen bijdrage is het deel van de rekening dat je altijd zelf betaalt. Daarbij maakt het niet uit of je deze eigen bijdrage al eerder betaald hebt. Vaak kun je de eigen bijdrage wel aanvullend verzekeren. Het eigen risico voor 2020 is landelijk vastgesteld op 385,- euro. Dit houdt in dat je dit bedrag zelf betaalt aan je zorgverzekeraar als je gebruikt maakt van de zorg. Het maakt niet uit of dit een ziekenhuisopname betreft of bijv. tandarts of psychologische hulp. Dit bedrag wordt ieder jaar vastgesteld door de overheid en geldt voor iedere zorgverzekeraar.

 

Kosten behandeling gecontracteerde zorg

- Sollertia declareert direct bij de gecontracteerde zorgverzekeraar.

- een korte vraag via telefoon of mail zijn uiteraard geen kosten aan verbonden.

- een eerste gesprek ter oriëntatie en kennismaking is geheel vrijblijvend. Als hieruit een intake wordt afgesproken, wordt de informatie en minuten meegenomen met de intake en totale behandeltijd.

Relatieproblemen worden meestal niet meer vergoed door een zorgverzekeraar. Relatiegesprekken: 125,- euro per echtpaargesprek van 90 minuten (75 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd).

Behandeling, particulier/zelfbetaling.

Zonder tussenkomst van huisarts en zorgverzekeraar is het mogelijk om in behandeling te komen. Je privacy is gewaarborgd, geheel anoniem, en er worden geen gegevens verstrekt aan verzekeraar/anderen. Je betaalt zelf de therapiekosten per sessie (100,-). Een sessie bestaat uit 45 minuten. In een bepaalde fase van behandeling kunnen sommige sessies langer duren, zoals bijv. bij EMDR. Dit zal altijd in overleg met je worden ingepland.

 

Supervisie, leertherapie en N=1

Kosten voor supervisie, leertherapie en N=1 zijn 100,- euro per afspraak (45 min). Mail gerust voor supervisie/leertherapie; hier is regelmatig plek voor. 

Product BGGZ     eindbedrag       totaal minuten         sessies (incl.intake)

Kort                               503,47                294 min               3-5

Middel                           853,38               495 min                 6-8

Intensief                      1383,65               750 min               9-12

Chronisch                    1330,98               753 min               max 12

Onvolledig traject        219,78                                               1-2

2015 Sollertia; praktijk voor psychologie en supervisie                                                                 Sonja Wensink -de Boer       BIG:49912414125                                                                                                                          de Gaikhorst 2

AGB - zorgverlener: 94-010219                                                                                                     7231 NB  Warnsveld

AGB-praktijk: 94-062376

KvK:64603865                                                                                                                                tel: 06- 41361149

NL64rabo0307587746                                                                                                                    email: praktijksollertia@gmail.com