Wet- en Regelgeving

Beeldbellen via WeSeeDo.   Uw privacy via dit programma blijft gewaarborgd. WeSeeDo-Persoonlijk staat alleen op Nederlandse servers. Er wordt geen data opgeslagen en WeSeeDo is AVG-proof. Daarnaast voldoet WeSeeDo aan de ISO 27001 en NEN 7510.

Kwaliteitsstatuut

Wet bescherming persoonsgegevens

Privacy-statement en wetgeving.

WBGO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst)
het omgaan met uw gegevens:
  • de huisarts wordt niet gezien als betrokkene bij de behandelingsovereenkomst --> als verwijzer krijgt hij schriftelijke informatie over start/afsluiting behandeling na toestemming van de client.

  • daarom is schriftelijke en gerichte toestemming nodig (gericht = de cliënt moet weten welke informatie wordt verstrekt en voor welk doel)

  • de toestemming moet schriftelijk worden gegeven

  • de cliënt krijgt vooraf inzage in de rapportage

  • de cliënt heeft daarnaast recht op verwijdering, correctie en aanvulling van de feitelijke gegevens uit de rapportage

WBGO - Wet op de geneenskundige behandelovereenkomst.

Protocol "Veilig Leven en opgroeien"
Als er sprake is van Huiselijk geweld en/of  kindermishandeling:
stap 1: in kaart brengen van de signalen
stap 2: collegiale consultatie over die signalen
stap 3: gesprek met de jongere/kind/ouders. doel/signalen/reactie vragen/interpretatie.
stap 4: uitzoeken mate van geweld en/of kindermishandeling
stap 5: beslissen hulp organiseren of melding doen.

Bij vermoeden van Huiselijk geweld en/of kindermishandeling

Klachtenreglement

2015 Sollertia; praktijk voor psychologie en supervisie                                                                 Sonja Wensink -de Boer       BIG:49912414125                                                                                                                          de Gaikhorst 2

AGB - zorgverlener: 94-010219                                                                                                     7231 NB  Warnsveld

AGB-praktijk: 94-062376

KvK:64603865                                                                                                                                tel: 06- 41361149

NL64rabo0307587746                                                                                                                    email: praktijksollertia@gmail.com