top of page

Waar staat de praktijk Sollertia voor?

Sollertia is Latijn voor vaardigheid, behendigheid, vindingrijkheid

Praktijk Sollertia balans & vitaliteit vinden in je eigen context

Prana is een begrip uit de Oosterse filosofieën dat zoveel betekent als spirituele adem. Een etherische energie die “ingeademd” wordt en die de kracht vormt die een levend wezen nodig heeft om te kunnen functioneren.

Werkwijze/zorgvisie

Vanuit een menselijke interesse ga ik met u op zoek naar de oorzaak van uw klachten. Eerst samen verder exploreren wat maakt dat uw klachten in uw context in stand blijven. Wat is het patroon geworden, waardoor u zo klem zit? Door bijv. het gesprek, bijv. een stoel-oefening of bepaalde interventie (EMDR) gaan we samen het patroon proberen te doorbreken. Daarna richt de behandeling zich op het vasthouden van de veranderingen. Het is mijn bedoeling dat u daarna zelfstandig (zonder therapie) uw leven weer oppakt, met meer inzicht en handvatten om het anders te gaan doen. 

bottom of page