Wachtlijst

Corona-maatregelen

De behandeling kan (met in acht neming van de basismaatregelen) in de praktijk worden voortgezet. Er is voldoende ruimte. Eventuele EMDR en andere oefeningen binnen de 1,5 mtr wordt met mondkapje uitgevoerd.

wachtlijst 1 december 2021

U kunt zich nu alvast aanmelden voor intake/start behandeling in januari 2022. Er zijn nog enkele mogelijkheden. 

De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract voor 2022 afgesloten. 

 

Vanaf januari zal er een geheel nieuw financieringsstelsel binnen de GGZ worden opgestart waarbij het verschil tussen BasisGGZ en Specialistische GGZ komt te vervallen. De huidige lopende BGGZ-behandelingen worden allemaal voor 31 december 2021 afgerond. 

 

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met een andere zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”